Chess Wizard Online Database
 
www.chess-wizard.com
 
Walbrodt, Carl August 0-1 Schlechter, Carl

Imperial Jubilee tournament
 
Vienna / 1898
 
Black: Schlechter, Carl
 

 
White: Walbrodt, Carl August

Share this game on Twitter Facebook Blogger Other websites
Open with Chess Wizard
Download Chess Wizard

C33: King's Gambit Accepted
 
 1. e4  e5
 2. f4  exf4
 3. Bc4 d5
 4. Bxd5 Qh4+
 5. Kf1 g5
 6. Nf3 Qh5
 7. Nc3 Bg7
 8. h4  h6
 9. d4  Ne7
10. Bc4 g4
11. Ne1 f3
12. gxf3 gxf3
13. Qxf3 Bg4
14. Qe3 Nbc6
15. Ne2 Nxd4
16. Nxd4 Qc5
17. Bb5+ c6
18. Bxc6+ Nxc6
19. Nxc6 Qxc6
20. Rg1 h5
21. Bd2 O-O-O
22. Nd3 Bd4
23. Qf4 Bh3+
24. Ke2 Bxg1
25. Rxg1 Rhe8
26. e5  Bg4+
27. Kf2 Rd4
28. Qxf7 Rdd8
 (Black wins)

Contact Us Suggestion & Feedback © 2019 Shanghai Xianqu Info-Tech Co., Ltd.