Chess Wizard Online Database
 
www.chess-wizard.com
 
Marshall, Frank James 1/2-1/2 Schlechter, Carl

San Sebastian IT 1st
 
San Sebastian / 1911.03.16
 
Black: Schlechter, Carl
 

 
White: Marshall, Frank James

Share this game on Twitter Facebook Blogger Other websites
Open with Chess Wizard
Download Chess Wizard

A56: Benoni Defence
 
 1. d4  Nf6
 2. c4  c5
 3. e3  e6
 4. Nc3 d5
 5. Nf3 Bd6
 6. a3  O-O
 7. dxc5 Bxc5
 8. Be2 Nc6
 9. b4  Bd6
10. Bb2 a5
11. c5  axb4
12. axb4 Rxa1
13. Qxa1 Nxb4
14. O-O Bxc5
15. Na4 Bd6
16. g4  Nc6
17. Rd1 Ne8
18. Nc3 Ne5
19. Nb5 Nxf3+
20. Bxf3 Be7
21. e4  Qb6
22. Nc3 dxe4
23. Nxe4 f5
24. gxf5 Rxf5
25. Bg2 Rd5
26. Bd4 Qd8
27. Bf3 Kf8
28. Ng3 Rd7
29. Kg2 e5
30. Bxe5 Rxd1
31. Bxd1 Qd5+
32. f3  Qd2+
33. Be2 Qh6
34. Qc3 Bh3+
35. Kf2 b5
36. Qd4 Qc6
37. Qf4+ Kg8
38. Nf5 Qc5+
39. Kg3 Bxf5
40. Qxf5 Bd6
41. f4  Bxe5
42. fxe5 g6
43. Qe6+ Kf8
44. Bf3 Qg1+
45. Kh3 Qe3
46. Kg2 Qg5+
47. Kf2 Qe7
48. Qd5 Qh4+
49. Ke3 Qe1+
50. Kd4 Qd2+
51. Ke4 Qxd5+
52. Kxd5 Ke7
53. Bg4 h5
54. Be2 Nc7+
55. Kc6 Ne6
56. Bxb5 Nd4+
57. Kc5 Nxb5
58. Kxb5 Ke6
59. Kc4 Kxe5
60. Kd3 Kf4
61. Ke2 Ke4
62. Kf2 Kd3
63. Kf3 g5
64. Kf2 Ke4
65. Ke2 Kf4
66. Kf2 Kg4
67. Kg2 h4
68. h3+ 
 (Draw)

Contact Us Suggestion & Feedback © 2019 Shanghai Xianqu Info-Tech Co., Ltd.